pradalgė


pradalgė
pradalgė̃ sf. (3b) 1. R, N, K, Vlk dalgiu ar mašina vienu kartu pjaunamas pievos ar javų ruožas: Jis vyriškai pjauja, jo pradalgė̃ plati Plv. Plačias pradalges ima Vl. Davė dvi prãdalges to šieno pasipjauti Krš. Dabar tu mandrus, ale pamatysiu, kas bus pradalgėj LTR(Žg). Rugių paskutiniąją prãdalgę nupjovė Jonis su Mare, anims ir sūrio galas Vkš. Mun paskutinioji pradalgė̃ – aš i kitą metą dar pjausu (gyvensiu) (priet.) KlvrŽ. O da neįpjoviau pusę pradalgėlės JD47. O kad išpjautų mano žiedužėlį devinto[je] pradalgužėlė[je] JV123. ^ Kokia pavalgė̃, tokia i pradalgė̃ Plt. 2. tokiu ruožu supjautas šienas ar javai: Šį metą gera (stora) pradalgė Lc. Lietus užeina, o mano miežiai paklaidi guli pradalgėsè J. Dobilai visi sukilę – galvas sukėlę iš pradalgių̃ Vkš. Iš pradalgių išmėtau R202. Prãdalges mušti NdŽ. Prãdalges daužyti NdŽ. Nupjautos pupos per dieną palaikomos pradalgėse, kad apvystų J.Krišč. Aš išsirinksiu bernelį, kur ploniausia pradalgėlė (d.) Nm. Sėskis, mergele, ant pradalgėlės, tegul atsilsi kojos rankelės (d.) Plv. ^ Ant pradalgės nėra giminės (dalydamiesi turtus nežiūri giminystės) LTR(Vl).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pradalgė — pradalgė̃ dkt. Plati̇̀ pradalgė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pradalgėti — pradalgėti, ėja, ėjo intr. NdŽ pjauti pradalgėmis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukti — sùkti, a, o ( ė) 1. tr. Q127, SD112,201, R, R103, MŽ, N, K, LL226, Jdr, Krt, Slnt, Lkž, Lk, Mšk, Všn, Prng, Aps versti judėti aplink savo ašį: Jis turėjęs gerą vandens malūną, sukamą didelės upės vandeniu J.Balč. [V]anduo darmai nevarvėjo, sùkė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • boba — sf. (1) 1. R, K menk. ištekėjusi moteris; sena moteris, senė: Vetuša boba SD4. Da boba drūta, apie pečių sukas kai ratas Klt. Drūta (tvirta) boba, nei su girnoms nesumaltum B. Boba – gana stora, raudona, dikta, pilvota Žem. Susisėdę bobos i plepa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaryti — 1 išvaryti K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ; SD1200, SD411, H, H159, R44,49, MŽ59, D.Pošk, N, M, L 1. KŽ, DŽ1, Krs, Kvr, Jdp, Kur, Pnm, Ps, Mšk, Krš, Sd, Žlb priversti išeiti, išbėgti, išskristi (ppr. iš vienos vietos ar patalpos į kitą): Visi žmonės išvãro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pradalgys — pradalgỹs sm. (3b) žr. pradalgė: 1. Rmš, Švnč, Imb, Rm Neimk plataus prãdalgio – dalgę išmuši Vs. Seniau su patamsiu jau pradalgỹ Slm. Kaip aš išejau iš prãdalgio, ir visi paskui mane Lel. Vienas pradalgỹs išvarytas ir pareita namo Dbk. Du… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rietai — sm. pl. (1) 1. tarpkojis, šakumas: Piemenį pasigavęs, įsikišau tarp rietų galvą, tai kad įkrėčiau diržų! Čk. Aukšto vyro platūs rietai Brt. Praskėsk rietus ir paimsi platesnę pradalgę Brt. Merga didelė, per rietus išlįstum Gl. Baisus (didelis)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sankirtinis — 2 sankirtinis, ė adj. (1) NdŽ 1. sumuštinis (apie pradalgę): Sankirtinė pradalgė I. 2. DŽ, Lkv sukapotas, neatskyrus lašinių (apie mėsą): Sankirtinė mėsa, kad lašinių neatema J. Paršelis neišvarytas į lašinius – būs sankirtinė meisa Trk. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumuštinis — 2 sumuštìnis, ė adj. (2) 1. DŽ, Paį, Snt, Skr, Brs sumuštasis, suverstasis iš abiejų pusių (ppr. apie pradalgę): Šieno plona, reiks pjaut sumuštìniais pradalgiais Ktk. Sumuštìnė pradalgė yr stora, bedaužydama gali grėblakotį nulaužti Vkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language